„OD SAMOTNEJ WYSPY DO ARCHIPELAGU-NAUCZANIE GRY NA CYMBAŁACH WILEŃSKICH”

Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach realizuje dwuletni projekt ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Głównym celem naszego projektu jest reaktywacja gry na cymbałach wileńskich w miejscowościach, w których kiedyś żyli cymbaliści, a nie zdążyli przekazać tej umiejętności następnym pokoleniom. Uczniowie Szkółki Pana Wacława Kułakowskiego obecnie prowadzą zajęcia w Kętrzynie, Lidzbarku Warmińskim oraz Wilkasach koło Giżycka. W ramach projektu prowadzone były także warsztaty choreo-techniczne tańców rejonu wileńskiego dla instruktorów tańca z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Litwy. Pozyskaliśmy także zdigitalizowane dawne nagrania nieżyjących już cymbalistów z Archiwum Polskiego Radia w Warszawie. Prowadzone także są zajęcia z dawnych tańców wileńskich w Zespole Szkół Samorządowych w Stradunach. Grant na rok 2013r. wynosi 30.000,00 zł – środki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wkład własny 11.023,00 zł – wkład własny pozyskany z Gminy Ełk. Na rok 2014r. otrzymamy dofinansowanie z MKiDN w wysokości 40.000,00 zł


© Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 2012

Loga projektu