Folklor muzyczny i taneczny właściwy dla wiejskich terenów leżących na południe od Wilna zaczął zanikać w I połowie XX wieku. Tradycja ta po 1945 r. została przeniesiona wraz z emigrantami na teren woj. warmińsko-mazurskiego. Od 1988 r. centrum tych działań mieści się w placówkach kultury gminy Ełk.

Celem niniejszego projektu jest przywrócenie dawnej, wiarygodnej etnograficznie tradycji muzyczno-tanecznej, funkcjonującej ongiś na terenie rejonu solecznickiego (a od 30 lat również na terenie gminy Ełk) i rekonstrukcja repertuaru instrumentalnego i tanecznego na bazie istniejących zasobów źródłowych.

Bezpośrednim efektem wdrożenia projektu będzie nawiązanie trwałej współpracy między instytucjami i zrealizowanie wspólnej inicjatywy, co odpowiada głównemu celowi Funduszy Norweskich. Działania projektu prowadzą do spotkań młodych mieszkańców Polski i Litwy, którzy poznają wspólne tradycje swoich regionów.

W celu kompleksowej rekonstrukcji repertuaru muzyczno-tanecznego, granego na cymbałach w XIX i XX wieku, zrealizowano następujące działania:

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzież terenów wiejskich rejonów Soleczniki i Ełk: łącznie 28 osób.

Efektem tych wszystkich działań będzie odtworzenie i przywrócenie do życia unikatowej tradycji muzykowania na cymbałach na obszarze, z którego ta tradycja się wywodzi, a obecnie zanikła (Soleczniki), a jest podtrzymywana w rejonie ełckim. Muzyka na cymbałach do I wojny św. była rozpoznawalnym znakiem tych terenów i w wyniku projektu ma szansę się odrodzić.

Więcej zdjęć z projektu w galerii zdjęć. Zapraszamy!

Warsztaty gry na cymbałach - prowadzi Anna Karpuk (grupa Soleczniki)Strojenie cymbałów przed warsztatami – Karolina ŁapińskaProwadzący Mariusz Zyskowski przygotowuje się do pokazu i nauki gry na cymbałachOdtwarzanie muzyki dawnej kapeli wileńskiej. Prowadzący Paweł Grupkajtys...... i najbardziej zaawansowana uczestniczka, przyszła kontynuatorka warsztatówWarsztaty taneczne dla uczestnikówNawet po godzinach pracy i nauki wciąż chciało się muzykowaćTytuł projektu:
CYMBAŁY WILEŃSKIE – ŁĄCZNIKIEM NARODÓW

Organizator:
Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach

Partner:
Centrum Kultury Samorządu Rejonu Solecznickiego

Cel projektu:
Wspólna rekonstrukcja i kontynuacja etnograficznej tradycji muzycznej i tanecznej terenu obecnego rejonu solecznickiego Litwy

Rok realizacji:
2012

Projekt był realizowany w ramach Funduszu Wsparcia Inicjatyw Lokalnych, Międzyregionalnych i Transgranicznych w Euroregionie Niemen. Wsparcie udzielone przez Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz budżetu Państwa.

© Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 2012

Loga projektu