„NAUCZANIE GRY NA CYMBAŁACH WILEŃSKICH: ODBUDOWA TRADYCJII WILEŃSZCZYZNY W PÓŁNOCNEJ POLSCE”

Dwuletni projekt grantu „Nauczanie gry na cymbałach wileńskich: odbudowa kulturowej tradycji Wileńszczyzny w północnej Polsce" zakłada zastosowanie kompleksowych, skutecznych rozwiązań na rzecz zachowania wiarygodnej kulturowo tradycji folklorystycznej Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny oraz odbudowę i utrwalanie polskiej tożsamości północnokresowej na obecnym terytorium Polski. Tradycja muzykowania na cymbałach wileńskich zachowała swą ciągłość (niczym na samotnej wyspie) na terenie Polski, jedynie w niewielkiej gminie Ełk. Pragnąc uchronić ostatni tej tradycji azyl, w grancie na lata 2017-2018 wspólnie z partnerskimi instytucjami utworzyliśmy jeszcze kolejne siedliska („archipelag”) tej północnokresowej tradycji: w Olsztynie, Węgorzewie i Lidzbarku Warmińskim W obecnym projekcie na lata 2017-2018 zamierzamy przejść od ekstensywnego, ale niezbędnego nauczania wstępnego do kompleksowego rozpowszechniania wiedzy o tradycjach kulturowych Wileńszczyzny i Grodzieńszczyzny.

Realizator: Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach,
ul. M.Kajki 10/3, 19-300 Ełk


© Centrum Kultury Gminy Ełk z siedzibą w Stradunach 2012

Loga projektu