baner


Wieś Straduny założona została na obszarze domeny państwowej Zakonu. Wcześniej znajdował się tutaj zameczek obronny. W 1475r. wydzielono 60 włok ziemi, z których 6 przydzielono niejakiemu Jakubowi a na pozostałym obszarze zobowiązano go do założenia wsi czynszowej. Po sekularyzacji Prus, w czasie tworzenia nowego podziału administracyjnego, utworzono w Stradunach siedzibę starostwa, które w 1560r. zostało przeniesione do Olecka. Wieś w ciągu swojej historii zamieszkiwana była przez ludność polską, np. wiadomo z ksiąg rachunkowych starostwa, że w 1600 r. wszyscy mieszkańcy wsi byli Polakami. W roku 1654 utworzono tu parafię. 21 września 1736r., podczas wielkiego pożaru wsi, kościół spłonął. Został wkrótce odbudowany (1738r.), wzbogacony o kamienną wieżę. Znajdują się tu barokowe organy z XVIII wieku i trzy stare grobowce, a wśród nich jeden rodzinny Pełkowskich. Na wyspie, wśród rzeki Stradunki miał stanąć zamek książęcy, po którym pozostały tylko wały. Pod koniec XVIII w. odbudowana wieś składała się z 39 gospodarstw. Innym zabytkiem, który przetrwał do dnia dzisiejszego jest, budynek dawnej szkoły polskiej z początku XIX w. oraz dwór i dwie obory jako pozostałość zespołu dworskiego z przełomu XIX i XX w. W pobliżu Stradun znajdują się ślady gródka z okresu krzyżackiego.Copyright @ 2009 by Kris