Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach Centrum Kultury Gminy Ełk z/s w Stradunach

Konsultacje społeczne LSR

Utworzono dnia 12.09.2022

W związku z trwającymi pracami nad stworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju do roku 2027 dla 11 gmin należących do obszaru EGO, w tym Gminy Ełk, w imieniu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Lider w EGO” Wójt Gminy Ełk serdecznie zaprasza wszystkich mieszkańców, przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gminy na konsultacje społeczne, które odbędą się w dużej sali konferencyjne siedziby Urzędu Gminy w Ełku przy ul. T. Kościuszki 28A, w poniedziałek 19 września 2022 roku w godzinach 16-18:00.

 

Celem spotkania informacyjno-konsultacyjnego dla mieszkańców obszaru EGO będzie przedstawienie głównych zagadnień dotyczących realizacji programu LEADER w perspektywie finansowej 2023-2027, analizie potencjału, potrzeb rozwojowych, mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, a także celów w nowej LSR. Podczas konsultacji będzie można poznać założenia nowego okresu programowania oraz w szczegółach dowiedzieć się o możliwościach finansowania poszczególnych działań. Uczestnicy spotkania otrzymają także szansę wzięcia udziału w projektowaniu przyszłych zadań do realizacji i wypowiedzenia się na temat swoich oczekiwań co do ich kształtu.

Operacje, które będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w kolejnym okresie programowania będą realizowane w następujących zakresach wsparcia:

I. Rozwój przedsiębiorczości, w tym rozwój biogospodarki lub zielonej gospodarki (w szczególności podejmowanie i rozwijanie pozarolniczej działalności gospodarczej, rozwijanie przedsiębiorstw społecznych);

II. Rozwój pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych (w szczególności gospodarstw agroturystycznych, zagród edukacyjnych, gospodarstw opiekuńczych)

III. Rozwój współpracy w ramach krótkich łańcuchów żywnościowych;

IV. Poprawa dostępu do usług dla lokalnych społeczności;

V. Przygotowanie koncepcji inteligentnej wsi;

VI. Poprawa dostępu do małej infrastruktury publicznej;

VII. Kształtowanie świadomości obywatelskiej (o znaczeniu zrównoważonego rolnictwa, gospodarki rolno-spożywczej, zielonej gospodarki, biogospodarki oraz ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego polskiej wsi, a także wzmacnianie programów edukacji liderów życia publicznego i społecznego);

VIII. Włączenie społeczne osób w niekorzystniej sytuacji.

Nie odnaleziono wydarzeń w wybranym okresie.

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Wrzesień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 1 2

Imieniny